Ogłoszenia

Poprawa kolokwium z linii wpływu dla grup 4A i 4B: wtorek 20 czerwca godz. 12:15 sala 302. Zajęcia w czwartek 22 czerwca nie odbędą się.