Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Spis publikacji


  1. Iwankiewicz R., Jabłonka A.: Novel moment equations and closure approximation technique for dynamic systems under Erlang renewal impulse processes. Edited by: Voigt M., Proske D., Graf W., Beer M., Häußler-Combe U., Voigt P.: 15th International Probabilistic Workshop & 10th Dresdner Probabilistik Workshop, TUDpress, Drezno 2017, s. 25-36
  2. Jabłonka A.: Stochastic sensitivity analysis for structural dynamics systems via the second-order perturbation. Archive of Applied Mechanics, Vol. 86, Issue 11, Springer-Verlag 2016, s. 1913-1926
  3. Jabłonka A., Hien T.D.: A modified perturbation scheme for structural statics systems with random parameters. Archive of Applied Mechanics, Vol. 84, Springer-Verlag 2014, s. 821-831
  4. Jabłonka A., Hien T.D.: Tłumienie a wrażliwość dynamiczna. Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 57, 2011, s. 1040-1043
  5. Jabłonka A.: Numeryczna analiza dynamiczna konstrukcji złożonych. Praca zbiorowa pod red. Bzówka J.: Wybrane zagadnienia z dziedziny budownictwa. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s. 535-543
  6. Aliawdin P., Czuchnicki A., Pabisiak A. (Jabłonka A.): Nośność graniczna przekrojów prętowych i uogólniona teoria plastyczności. XXVII Krajowa Konferencja Polioptymalizacja i CAD. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 7-14