Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Spis publikacji


    1. Jabłonka A.: Stochastic sensitivity analysis for structural dynamics systems via the second-order perturbation. Archive of Applied Mechanics, Springer-Verlag 2016
    2. Jabłonka A., Hien T.D.: A modified perturbation scheme for structural statics systems with random parameters. Archive of Applied Mechanics, Vol. 84, Springer-Verlag 2014, s. 821-831
    3. Jabłonka A., Hien T.D.: Tłumienie a wrażliwość dynamiczna. Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 57, 2011, s. 1040-1043
    4. Jabłonka A.: Numeryczna analiza dynamiczna konstrukcji złożonych. Praca zbiorowa pod red. Bzówka J.: Wybrane zagadnienia z dziedziny budownictwa. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s. 535-543
    5. Aliawdin P., Czuchnicki A., Pabisiak A. (Jabłonka A.): Nośność graniczna przekrojów prętowych i uogólniona teoria plastyczności. XXVII Krajowa Konferencja Polioptymalizacja i CAD. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 7-14