Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

mgr inż. Anna Jabłonka, asystent

Zakład Teorii Konstrukcji

Zespół Dydaktyczny Mechaniki Budowli

e-mail ajablonka@zut.edu.pl

pokój 227 w budynku WBiA